Który kraj może poszczycić się najlepszym systemem edukacji?

602
Który kraj może poszczycić się najlepszym systemem edukacji

Posiadanie miana najlepszego systemu edukacji jest celem każdego poszczególnego państwa świata. Od wewnętrznych ustaleń i założeń wobec kształtu nauki zależy, jak dany system będzie przedstawiał się w porównaniu z innymi krajami.

Każdego roku Światowe Forum Ekonomiczne publikuje Raport o globalnej konkurencyjności na temat stanu światowej gospodarki. WEF analizuje dane dotyczące obszarów tak zróżnicowanych, jak solidność banków do wyrafinowania przedsiębiorstw w każdym kraju. Następnie wykorzystuje dane do opracowania obrazu gospodarki prawie każdego kraju na ziemi. Kraje uszeregowano według „12 filarów konkurencyjności”, które obejmują otoczenie makroekonomiczne, infrastrukturę, zdrowie i szkolnictwo podstawowe oraz wydajność rynku pracy.

Jednym z założeń tego badania jest ustalenie rankingu najlepszych systemów edukacji. Raport z 2016 roku uszeregował 11 krajów, w których nauka przebiega na najwyższym poziomie, dzięki czemu wyniki tamtejszych uczniów w przeróżnych rankingach plasują się zazwyczaj w ścisłej czołówce.

10 najlepszych systemów edukacji

10. Japonia

Japonia jest jednym z najlepiej prosperujących krajów pod względem umiejętności czytania i pisania, nauki i matematyki w grupie OECD. Studenci przechodzą sześć lat szkoły podstawowej, trzy lata gimnazjum i trzy lata szkoły średniej, zanim zdecydują, czy chcą iść na uniwersytet. Szkoła średnia nie jest obowiązkowa, ale zapisy na ten poziom są bliskie 98%.

9. Barbados

Rząd Barbadosu zainwestował znaczne środki w naukę, co daje wskaźnik alfabetyzacji 98%, jeden z najwyższych na świecie wśród czołówki najlepszych systemów edukacji. Podstawowy poziom edukacji trwa od 4 do 11 roku życia, zaś drugi 11 do 18 roku życia. Większość szkół na obu poziomach jest własnością państwa, które jest odpowiedzialne za ich prowadzenie.

8. Estonia

Estonia wydaje około 4% PKB na edukację, według danych z 2015 roku. Ustawa o edukacji z 1992 roku mówi, że celem edukacji jest „stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju osobowości, rodziny i narodu estońskiego; wspieranie rozwoju mniejszości etnicznych, życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego w Estonii oraz zachowania przyrody w globalnym kontekście gospodarczym i kulturalnym, uczyć wartości obywatelstwa i ustanawiać warunki do tworzenia tradycji uczenia się przez całe życie w całym kraju ”.

7. Irlandia

Większość szkół średnich w Irlandii jest własnością prywatną i jest zarządzana przez osoby lub instytucje prywatne, ale finansowane są ze środków państwowych. Istnieją również szkoły państwowe i zawodowe. Ostatni raport pokazuje, że wydatki Irlandii na edukację spadły o 15% w stosunku do krajów rozwiniętych w szczytowym okresie kryzysu finansowego, w latach 2008–2013, co sugeruje, że jej system edukacji może w przyszłości ucierpieć.

6. Katar

Bogaty w ropę Katar stał się jednym z najważniejszych graczy w dziedzinie innowacji edukacyjnych, posiadając dzięki temu jeden z najlepszych systemów edukacji, wspierając szereg projektów,
od podstawowych umiejętności czytania i pisania po zaawansowane badania uniwersyteckie. Kraj intensywnie inwestuje w poprawę standardów edukacyjnych w ramach programu Vision 2030, aby kraj stał się samowystarczalny. Szkoły finansowane przez rząd oferują bezpłatną edukację, ale tylko obywatelom Kataru, a większość cudzoziemców wysyła swoje dzieci do prywatnych szkół.

5. Holandia

Holenderskie dzieci uznano za najszczęśliwsze na świecie w badaniu Unicef ​​z 2013 roku, prowadzącym między innymi do globalnego dobrobytu edukacyjnego. W szkołach zazwyczaj nie zadaje się zbyt wielu zadań domowych, aż do ukończenia szkoły średniej, a uczniowie zgłaszają niewielką presję i stres. Szkoły są podzielone między szkoły wyznaniowe i „neutralne” szkoły państwowe, z niewielką liczbą szkół prywatnych. Przez niektórych bezsprzecznie uważany za najlepszy system edukacji na świecie.

4. Singapur

Singapur osiąga bardzo wysokie wyniki w testach PISA (Program do międzynarodowej oceny uczniów), których celem jest zmierzenie i porównanie wyników uczniów w różnych krajach. Jednak system szkolny ma również reputację instytucji, w której panuje zbyt duży rygor, który sprawia, że ​​uczniowie są bardzo obciążeni w młodym wieku. Mimo to, kraj ten odznacza się najlepszych systemem edukacji spośród państw azjatyckich.

3. Belgia

Belgia ma cztery różne gatunki szkół średnich, a mianowicie licea ogólnokształcące, szkoły średnie techniczne, średnie szkoły zawodowe i szkoły średnie artystyczne. Komisja Fulbrighta w USA, która organizuje wymiany studenckie z Belgią i Luksemburgiem, mówi, że edukacja ma wysoki priorytet i największą część rocznego budżetu władz regionalnych w Belgii. Kompletne systemy szkół publicznych i prywatnych są dostępne dla wszystkich dzieci między w wieku 4 i 18 lat, za niewielką opłatą lub bez żadnych kosztów.

2. Szwajcaria

Drugi najlepszy system edukacji w Europie. Zaledwie 5% dzieci uczęszcza do szkół prywatnych w Szwajcarii. Lekcje są prowadzone w różnych językach w zależności od regionu, z językiem niemieckim, francuskim lub włoskim jako najczęściej używanymi językami nauczania. Od drugiego stopnia uczniowie są rozdzielani umiejętnościami.

1.Finlandia

Skandynawski kraj nieustannie zajmuje czołowe miejsca wśród najlepszych systemów edukacji i słynie z braku systemów podziałów – wszyscy uczniowie, niezależnie od umiejętności, uczeni są w tych samych klasach. W rezultacie różnica między najsłabszymi, a najsilniejszymi uczniami jest najmniejsza na świecie. Fińskie młodzież również odrabia stosunkowo mało prac domowych i ma tylko jeden obowiązkowy test w wieku 16 lat.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]