Jak zdobyć certyfikat językowy IELTS i jak wygląda egzamin?

Możliwość komentowania Jak zdobyć certyfikat językowy IELTS i jak wygląda egzamin? została wyłączona

Certyfikat językowy IELTS jest niezwykle przydatny dla osób, które chcą studiować lub pracować w kraju anglojęzycznym. Jego struktura i sposób oceniania znacząco różnią się od wielu innych popularnych testów językowych.

Spośród wszystkich poświadczeń językowych, można wyodrębnić te, które charakteryzują się największym zainteresowaniem. Bez wątpienia jednym z nich jest International English Language Testing System, czyli po prostu IELTS. Jest to międzynarodowy standardowy test z języka angielskiego, którego celem jest sprawdzenie umiejętności osób przyjmowanych na studia lub do pracy, jak również ocena postępów w dotychczasowej nauce.

Posiadanie certyfikatu językowego IELTS uznawane jest przez szereg organizacji na całym świecie. Akceptowany jest przez większość australijskich, brytyjskich, kanadyjskich, irlandzkich
i nowozelandzkich instytucji akademickich oraz przez około trzy tysiące podmiotów akademickich w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, jest jednym z warunków w momencie procesu emigracyjnego do Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

Charakterystyka certyfikatu językowego IELTS

Głównym zamiarem przeprowadzenia testy jest objęcie pełnym zakresem umiejętności osoby, które chcą być ekspertami w dziedzinie języka angielskiego. W wersji akademickiej certyfikat językowy IELTS jest przeznaczone dla osób, które pragną studiować na uczelni wyższej w kraju anglojęzycznym, zaś druga wersja, czyli ogólny moduł szkoleniowy jest wykorzystywana przez osoby, których celem jest praca lub nauka w szkole średniej.

Występujące różnice między oboma wersjami dotyczą treści, kontekstu i celu wykonywanych podczas testu zadań. Wszystkie inne punkty, takie jak używanie czasów czy długość pisemnych wypowiedzi są takie same.

Certyfikat językowy IELTS – struktura egzaminu

Wyróżnia się trzy następujące moduły International English Language Testing System:

 • Moduł akademicki
 • Ogólny moduł szkoleniowy
 • IELTS Life Skills (przeznaczony dla osób, które chcą uczęszczać na uniwersytety i specjalistów, jak lekarze i pielęgniarki, którzy chcą studiować w kraju anglojęzycznym)

Podstawowa wersja testu na certyfikat językowy IELTS składa się z czterech części: słuchania (30 minut), czytania (60 minut), pisania (60 minut) i mówienia (11-14 minut). Całkowity czas testu zamyka się w 160-170 minutach. Trzy pierwsze części z reguły testowane są podczas jednego podejścia, natomiast mówienie może odbywać się tego samego dnia lub w terminie do siedmiu dni od głównego podejścia. Wszyscy zdający wykonują te same testy słuchania i mówienia, podczas gdy czytanie
i pisanie różnią się w zależności od tego, którego modułu dotyczy test.

 1. Słuchanie: moduł składa się z czterech sekcji, z dziesięcioma pytaniami w każdej. Dwie pierwsze dotyczą codziennych sytuacji społecznych i zakładają rozmowę między oboma zdającymi. Trzecia i czwarta sekcja związane są z sytuacjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.
  W ich trakcie również dochodzi do odsłuchania dialogu, a następnie pojedynczej wypowiedzi. Każda sekcja rozpoczyna się krótkim wstępem, po czym zdający przeglądają pytania;

 2. Czytanie: artykuł w tej części składa się z maksymalnie 2,750 słów. Dostępne są różne typy pytań, takie jak wielokrotnego wyboru, pytania z krótkimi odpowiedziami, informacje identyfikujące czy uzupełnianie za pomocą słów zaczerpniętych z tekstu. Treść tekstów może być związana z codziennymi tematami, fragmentami książek, czasopism czy gazet, pracą, edukacją lub bardziej zaawansowanymi dziedzinami, co oczywiście zależy od wybranego modułu;

 3. Pisanie: składa się z dwóch zadań. W pierwszym zdający muszą napisać krótką formę na około 150 słów w ciągu 20 minut, zaś w drugim ich zadaniem jest przygotowanie treści o długości 250 słów w czasie 40 minut. Zadanie nie będzie poprawnie wykonane, jeśli odpowiedzi będą zbyt krótkie lub nie będą dotyczyły tematu. W zależności od wyboru modułu, mogą one mieć formę wykresu lub tabeli, omówienia punktu widzenia lub argumentu, listu lub eseju;

 4. Mówienie: polega na bezpośredniej rozmowie między osobą zdającą egzamin
  a egzaminatorem. Zawiera trzy sekcje: wprowadzenie i wywiad (4-5 minut), wymianę zdań
  i poglądów (3-4 minuty) i dyskusję (4-5 minut).

Certyfikat językowy IELTS – Punktacja

Zdający otrzymują ocenę za każdy komponent testowy, a więc za słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Poszczególne wyniki są następnie uśredniane i zaokrąglane, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie całkowitego wyniku testu.

Co najważniejsze, podczas testu na certyfikat językowy IELTS nie ma formuły zdany/nie zdany. Zdający otrzymują cyfrowy stopień znajomości języka angielskiego, który odpowiada ich umiejętnościom. Jeśli zbiorczy wynik z czterech części wyjdzie niepełny, wówczas jest on zaokrąglany. Podział ocen

0 (Brak podejścia) – Nie dostarczono żadnych informacji do oceny

1 (Użytkownik bez wiedzy) – Kandydat zasadniczo nie ma żadnej wiedzy na temat języka, poza kilkoma pojedynczymi słowami

2 (Użytkownik sporadyczny) – Nie jest możliwa żadna sensowna wymiana zdań, z wyjątkiem najbardziej podstawowych informacji przy użyciu pojedynczych słów lub krótkich formuł
w popularnych sytuacjach życiowych. Ma duże trudności z mówieniem i rozumieniem angielskiego

3 (Niezwykle ograniczony użytkownik) – Przekazuje i rozumie tylko ogólne znaczenie w bardzo znanych sytuacjach. Komunikacja przebiegła niezwykle ciężko

4 (Ograniczony użytkownik) – Podstawowa znajomość ogranicza się do znanych życiowych sytuacji. Ma problemy ze zrozumieniem złożonych zdań i z wypowiadaniem swoich myśli

5 (Skromny użytkownik) – Kandydat ma częściową znajomość języka, rozumie większość wypowiedzi, ale popełnia wiele błędów. Powinien potrafić komunikować się przy użyciu podstawowej komunikacji

6 (Kompetentny użytkownik) – Ma sporą wiedzę językową i potrafi z niej korzystać, nawet pomimo drobnych błędów i nieporozumień. Potrafi dobierać słowa w zdaniach

7 (Dobry użytkownik) – Ma sporą wiedzę językową. Dobrze radzi sobie ze złożonymi zdaniami i rozumie nawet szczegółowe informacje

8 (Bardzo dobry użytkownik) – W pełni operuje językiem angielskim, ze sporadycznymi, drobnymi pomyłkami. Nieporozumienia mogą wystąpić jedynie w nowych sytuacjach. Nie ma problemów z wygłaszaniem złożonych opinii

9 (Ekspert) – Wszystkie aspekty ma opanowane w stopniu biegłym

 

 

Oceń artykuł!
[Wszystkie głosy: 0 Średnia: 0]

Idalia Kalinowska

Moim celem jest dzielenie się moją wiedzą i doświadczeniem z czytelnikami, aby pomóc im lepiej zrozumieć świat tłumaczeń oraz podnieść jakość swoich tłumaczeń. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne i inspirujące dla wszystkich zainteresowanych tłumaczeniami. Zapraszam do odwiedzania bloga i dzielenia się swoimi przemyśleniami i pytaniami dotyczącymi tłumaczeń.