Tłumaczenie uwierzytelnione a przysięgłe

Możliwość komentowania Tłumaczenie uwierzytelnione a przysięgłe została wyłączona

Czy myślałeś kiedyś czym różnią się tłumaczenia przysięgłe od uwierzytelnionych? Skąd wzięły się takie różnice w określaniu tych pojęć? Bo tak naprawdę wiele osób używa tych terminów zamiennie. Czy jednak oba są poprawne, a może tylko jedno z nich? W języku polskim bardzo często zdarza się problem nazewnictwa. Używamy słów, które przyjęły się w danym środowisku. Tylko nie zastanawiamy się czy są one poprawne. Zatem jak to jest z tymi tłumaczeniami przysięgłymi? Czym różnią się od tłumaczeń uwierzytelnionych? Oto kilka słów w tym temacie.

Tłumaczenia uwierzytelnione a przysięgłe – to warto wiedzieć

Aby dojść do tego skąd wzięło się takie nazewnictwo, warto wiedzieć kim jest tłumacz przysięgły. Bo tak naprawdę ta kwestia będzie kluczowa w dzisiejszym temacie. Jest to osoba, która wykonuje tłumaczenia dokumentów urzędowych i wszystkich ważnych pism. Może także poświadczyć własnym podpisem i pieczęcią tłumaczenie wykonane przez inną osobę. Pieczęć tłumacza przysięgłego zawiera jego imię i nazwisko, język, którego jest tłumaczem oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Każde tak wykonane tłumaczenie posiada swój numer i jest wpisane do repertorium tłumacza przysięgłego. Dodatkowo przy takim wpisie umieszczana jest adnotacja czy przekład był wykonany z oryginału, kopii czy odpisu. Jak widać jego pracę cechuje dość duży formalizm.

W Polsce tłumacz przysięgły uznawany jest za zawód zaufania publicznego. Zasady jego wykonywania oraz dostęp do zawodu określają bowiem przepisy prawa. Najważniejszym aktem prawnym jest tu ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. Aby zostać tłumaczem przysięgłym taka osoba musi spełnić wymagania ustawowe oraz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Egzamin jest dwustopniowy i państwowy. Pierwsza część to tłumaczenie pisemne, druga to tłumaczenie ustne. Podczas egzaminu państwowego sprawdzane są umiejętności kandydata w tłumaczeniu z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Aby zdać taki egzamin, należy obie części zaliczyć z wynikiem pozytywnym. Jednak nie każdy może zostać tłumaczem przysięgłym. Kandydat do zawodu musi mieć m.in. określone obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być karanym za umyślne przestępstwo. Dopiero po spełnieniu wszystkich przesłanek taka osoba uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Zostaje tez wtedy wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zatem, jak to jest z tymi tłumaczeniami? Przysięgłe czy uwierzytelnione? Sprawdzamy.

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione a czym przysięgłe?

Już wiemy, kto może poświadczać dokumenty. Teraz pora na to, jakie to są dokumenty. Zacznijmy od tego, że jest to specyficzny rodzaj tłumaczenia. Już nawet nie chodzi o nazewnictwo, a o praktykę. Taki tłumacz najczęściej poświadcza: dokumenty prawne i sądowe. To dla przykładu akty notarialne, akty stanu cywilnego jak np. akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu. Poza tym poświadcza przekłady dokumentów samochodowych, firmowych, szkolnych. Jak widać zakres jego uprawnień jest bardzo szeroki. I co najważniejsze, dla tego rodzaju dokumentów zawsze wymagane jest tłumaczenie poświadczone. Oznacza to, że żaden inny tłumacz nie może go wykonać. Dlaczego? To proste. Uwierzytelnienie ich przez tłumacza przysięgłego nadaje im moc prawną dokumentu urzędowego. To oznacza, że tylko uwierzytelnione tłumaczenie jest honorowane w urzędach czy przed notariuszem. Tylko taka osoba ma uprawnienia do poświadczania tłumaczeń. I tu nie ma innej drogi. A jaki jest koszt tłumaczenia uwierzytelnionego albo inaczej, przysięgłego? Jeśli chodzi o tłumaczenia pisemne, podstawa rozliczeniową jest strona. Tworzy ją zawsze 1125 znaków ze spacjami. A w przypadku tłumaczeń ustnych, czas pracy tłumacza. Zatem, przysięgłe czy uwierzytelnione? Jaka jest różnica?

Tłumaczenie przysięgłe, uwierzytelnione a tłumaczenie zwykłe

Zatem tłumaczenia uwierzytelnione a przysięgłe, czy różnią się czymś? Warto wreszcie rozstrzygnąć tę kwestię. Otóż, tłumaczenia przysięgłe tak naprawdę nie istnieją. W żadnym z aktów prawnych nie spotkasz takiego pojęcia. Owszem, są tłumaczenia poświadczone czy uwierzytelnione wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Ale nie ma takiego pojęcia jak tłumaczenia przysięgłe. Skąd zatem takie określenie? Raczej wynika to z praktyki i mody na upraszczanie. Skoro więc tłumacz przysięgły może opatrzyć tłumaczenie własną pieczęcią i podpisem, zatem idąc na skróty, wykonuje tłumaczenia przysięgłe. Pamiętajmy jednak, że nie jest to prawidłowe określenie. A czym się różnią od tłumaczeń zwykłych? Różnica jest zasadnicza. Te pierwsze wykonuje wyłącznie tłumacz przysięgły. Zwykłe zaś może wykonać każdy tłumacz pracujący jako freelancer albo w biurze tłumaczeń. Co do zasady wystarczy doskonała znajomość języka obcego i możesz je realizować.

 

Oceń artykuł!
[Wszystkie głosy: 0 Średnia: 0]

Martin Ziółkowski

Nazywam się Martin Ziółkowski i jestem jednym z autorów na blogu o tłumaczeniach gdzie dzielę się wiedzą na temat  tłumaczeń pisemnych oraz ustnych. Jako tłumacz z kilkuletnim doświadczeniem, staram się przede wszystkim pomóc osobom, które szukają informacji na temat pracy tłumacza, różnych rodzajów tłumaczeń oraz zasad, którymi warto kierować się przy wyborze odpowiedniego specjalisty do przekładu tekstu.