Rosyjski sposób na podbój świata

Możliwość komentowania Rosyjski sposób na podbój świata została wyłączona

Rosyjska gospodarka wróciła do umiarkowanego wzrostu – w warunkach pozytywnego ożywienia w handlu, ruszeniu się cen ropy naftowej i rosnącej stabilności makroekonomicznej – wynika z najnowszego raportu ekonomicznego Banku Światowego. Pędy te pozwoliły na powiększenie się popytu konsumpcyjnego i konsumpcji wraz ze wzrostem otoczenia biznesowego i uzasadniają prognozy, że rosyjska gospodarka wzrośnie o +1,8% w 2019 roku.

Potęga na mapie

Fakt numer 1: Rosja jest największym krajem na świecie pod względem powierzchni, obejmuje ponad 1/8 zamieszkałych terenów na Ziemi. Rozciąga się w całej północnej Azji i znacznej części Europy Wschodniej. Obejmuje 11 stref czasowych, różne środowiska i formy terenu.

Fakt numer 2: Z północnego zachodu na południowy wschód dzieli granice lądowe z Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą i Polską (oba z Obwodem Kaliningradzkim), Białorusią, Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Chinami, Mongolią i Koreą Północną. Natomiast granice morskie z Japonią nad Morzem Ochockim i stanem Alaski w USA przez Cieśninę Beringa.

Fakt numer 3: Pod koniec grudnia 2017 Bank Światowy oszacował łączną liczbę ludności na ponad 144 mln.

Współczesne oblicze Rosji

W 2017 roku Bank Światowy poinformował, że globalny wzrost eksportowych towarów Rosji rośnie wraz ze zwiększającym się popytem na międzynarodowych rynkach i umocnieniem cen ropy. Rezultat tego jest taki, że w ostatnim czasie urósł w siłę handel światowy tego kraju, przy zauważalnym wzroście napływu kapitału do gospodarek wschodzących, w szczególności do Chin i Indii.

Dzięki silniejszym wzrostom cen ropy i stabilizacji makro-gospodarka rosyjska wróciła w 2017 roku do niewielkiego wzrostu. Dynamika wzrostu była jednak nierównomierna. Tempo rozwoju szczególnie wysokie było w drugim kwartale, ale utknęło już w trzecim. Powolny popyt inwestycyjny wydaje się być kluczowym czynnikiem spowalniającym.

Bank Światowy dodaje ponadto, że wyższe ceny ropy wsparły rachunek bieżący poprzez eksport energii. Dochody z eksportu energii z nawiązką zrekompensowały znaczny wzrost importu, który towarzyszył silniejszemu rublowi i odbudowywaniu popytu krajowego. W pierwszym półroczu 2017 roku ekspansja eksportu i usług poza rynkiem naftowym również wzrosła, czemu sprzyjała poprawa popytu zewnętrznego i wzrost cen innych towarów.

OEC informuje, że Rosja jest 16. największą gospodarką eksportową na świecie. W 2016 roku na międzynarodowym rynku zyskała 282 mld USD, dla porównania z importu otrzymała 180 mld USD, co dało dodatni bilans handlowy na poziomie 102 mld USD. Dodajmy do tego jeszcze, że 2016 roku PKB Rosji wynosiło 1,28 USD, a PKB na mieszkańca 23,2 USD. Tranding Economics podaje, że w 2017 roku eksport wzrósł o 25,3% i osiągnął 353,12 mld USD.

Gorące produkty eksportowe Rosji w kategorii ropa:

 • ropa naftowa (73,7 mld USD),

 • nieokreślona ropa naftowa (45,3 mld USD),

 • rafinowana ropa naftowa (45,1 mld USD),

 • brykiety węglowe (8,51 mld USD),

 • surowe aluminium (4,89 mld USD).

10 najbardziej wartościowych produktów eksportowych Rosji /dane za World’s Top Exports z 2017:

 • paliwa mineralne, w tym ropa naftowa: 134,7 mld USD (47,2% całości eksportu),

 • żelazo, stal: 14,1 mld USD (4,9%),

 • kamienie szlachetne, metale szlachetne: 8,9 mld USD (3,1%),

 • maszyny, w tym komputery: 6,8 mld USD (2,4%),

 • nawozy: 6,6 mld USD (2,3%),

 • drewno: 6,5 mld USD (2,3%),

 • aluminium: 6 mld USD (2,1%),

 • zboża: 5,6 mld USD (2%),

 • maszyny elektryczne, sprzęt: 4 mld USD (1,4%),

 • miedź: 3,3 mld USD (1,2%).

Najważniejszymi kierunkami eksportowymi są:

 • Holandia (29,3 mld USD),

 • Chiny (28 mld USD),

 • Niemcy (21,3 mld USD),

 • Białoruś (14,1 mld USD),

 • Turcja (13,7 mld USD).

Wiodące firmy eksportowe z siedzibą w Rosji:

 • Gazprom (olej, gaz),

 • Surgutneftegas (olej, gaz),

 • Sistema (telekomunikacja),

 • Severstal (żelazo, stal),

 • Mechel (żelazo, stal),

 • Magnitogorsk Iron & Steel (żelazo, stal).

Coraz więcej firm i różnego rodzaju instytucji czy organizacji współpracuje z biurami tłumaczeń. Najczęstszym powodem jest potrzeba otrzymania wysokiej jakości translacji z języka polskiego na rosyjski i pewność dotrzymania terminów. Jesteś profesjonalistą? Pracuj z profesjonalistami!

Naturalne bogactwo Rosji na sprzedaż, czyli produkty eksportowe

Ze względu na swoje bogactwo naturalne kraj ten posiada największe rezerwy gazu ziemnego na naszej planecie (24% światowych rezerw) i szóstą pod względem wielkości rezerwę ropy (6,1% globalnych rezerw).

Rosja jest prawdopodobnie bogatsza w zasoby naturalne niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Ma ogromne zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego, drewna i cennych minerałów, tj.: miedź, diamenty, ołów, cynk, boksyt, nikiel, cyna, rtęć, złoto i srebro. Większość z nich znajduje się na Syberii i Dalekim Wschodzie.

Tradycyjne centra działalności gospodarczej znajdują się niemal wyłącznie w bardziej gościnnej europejskiej części Rosji, która kiedyś oferowała węgiel i gaz ziemny, by napędzać przemysł ciężki. Jednak europejska baza paliwowa została w znacznym stopniu wyczerpana w latach 80. XX wieku, tym samym zmuszając Rosję do polegania na pokładach syberyjskich znacznie oddalonych od przemysłowego centrum.

► Surowce Rosji stanowią znaczący wkład w gospodarkę przemysłową.

Obfitość ropy naftowej i gazu ziemnego sprawiła, że ​​Rosja jest praktycznie samowystarczalna w zakresie energii i wcieliła się w rolę eksportera paliw na dużą skalę. Ropa naftowa i gaz ziemny były dla ZSRR podstawowymi ciężko zarobionymi walutami i pozostają takie dla Federacji Rosyjskiej.

Rosja jest także samowystarczalna w prawie wszystkich głównych surowcach przemysłowych i posiada przynajmniej pewne rezerwy każdego przemysłowo cennego minerału.

Lasy na Syberii zawierają około jedną piątą światowego drewna, głównie drzewa iglaste.

Wiele zasobów naturalnych Rosji znajduje się daleko od przemysłowych ośrodków przetwarzania. Zasoby paliwowe wspierające rozwój ośrodków przemysłowych w europejskiej części Rosji zostały wyczerpane, co wymaga uzależnienia od węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej od pokładów syberyjskich. Jednak Rosja wciąż posiada około 6% globalnych zasobów ropy naftowej i 1/3 światowych złóż gazu ziemnego, co czyni ją głównym eksporterem obu towarów.

Nie zostawiaj spraw samych sobie! Odpowiednio wcześniej zadbaj o współpracę z zaufanym biurem tłumaczeń, które świadczy usługi na najwyższym poziomie. Wartość dobrego przekładu z języka polskiego na rosyjski to twój pierwszy krok ku profesjonalnej współpracy z rosyjskim partnerem biznesowym.

Ropa naftowa w eksporcie Rosji

Według danych bp Global rosyjska produkcja ropy wzrosła ósmy rok z rzędu, o 2,2% w 2016 roku. Tym samym Rosja pozostała największym światowym eksporterem ropy i gazu w tym okresie.

 • Rosja posiada szóste co do wielkości potwierdzone złożami ropy naftowej na świecie (6,4% całości), a drugie co do wielkości potwierdzone złoża gazu (17,3% całości).

 • Produkcja ropy naftowej stanowiła 12,2% światowej produkcji w 2016 roku,

 • produkcja gazu ponownie wzrosła – o skromne 0,5% – i stanowiła 16,2% globalnej produkcji.

 • Eksport rosyjskiej ropy wzrósł o 2,1% i stanowił 13,2% wartości globalnej.

 • Eksport gazu wzrósł o 6,1% i stanowił 18,9% całości globalnej.

 • Wzrost konsumpcji ropy wzrósł o + 2,1% w 2016 roku,

 • Produkcja ropy naftowej wzrosła o 2,2% (powyżej średniej 10-letniej wynoszącej 1,4%). Podobnie jak gaz (0,5% w stosunku do -0,1%) i hydro (9,5% w stosunku do -0,3%). Produkcja węgla rosła blisko długoterminowego trendu 3,1% wobec 3,2%.

Rosja w skali całego globu stanowiła:

 • 12,2% światowej produkcji ropy,
 • 16,2% globalnej produkcji gazu,
 • 5,2% światowej produkcji węgla.

Rosja pozostała największym eksporterem ropy i gazu ziemnego na świecie.

Wyeksportowała 77% wyprodukowanej ropy, 33% wyprodukowanego gazu i 55% wyprodukowanego węgla.

Rola Rosji w eksporcie broni

Chatham House podaje, ze Rosja jest drugim po Stanach Zjednoczonych największym eksporterem broni na świecie i dąży do wzmocnienia swojej pozycji na nowych rynkach. Tylko Stany Zjednoczone mają taką samą zdolność bycia konkurencyjności w szerokiej gamie systemów broni. Duży portfel zamówień Rosji sugeruje, że właśnie ten sektor eksportowy zajmuje ważną pozycję rynkową w nadchodzących latach i prawdopodobnie nadal będzie postrzegana jako niezawodne źródło broni dla krajów, które nie cieszą się ciepłymi relacjami z USA.

Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem uzbrojenia po Stanach Zjednoczonych, mierzonego przez wielkość sprzedanej broni lub wartość finansowa transakcji.

(Dane Chatham House, the Royal Institute of International Affairs)

Od 2000 roku rozwijała się pozycja Rosji w globalnym przemyśle zbrojeniowym. Pomimo krótkoterminowych problemów, państwo utrzymało udział w rynku znacznie wyższy niż w latach 90., po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Przez dziesięciolecia USA i Rosja występowały naprzemiennie jako liderzy w dostarczaniu broni na światowych rynkach.

Kilka faktów:

 • Azja jest najważniejszym rynkiem zagranicznym dla rosyjskich producentów broni, od 2000 roku właśnie tu trafiło aż 70% ich eksportu.

 • Głównymi źródłami zbycia broni w regionie są: Indie, Chiny i Wietnam.

 • Bliski Wschód i Północna Afryka są najważniejsze dla tej branży, ale konkurencja ze strony innych dostawców jest tam znacznie bardziej intensywna dla Rosjan. W konsekwencji Afryka oraz Ameryka Łacińska mają dla nich stosunkowo niewielkie znaczenie.

Eksport broni odgrywa ważną rolę w rosyjskiej gospodarce. To sprawia, że ​​przemysł zbrojeniowy jest jednym z wielu wiodących sektorów, a ten odpowiada na globalne potrzeby zaspokajając je.

Jednak branża ta nie jest zbyt ważna dla przemysłu zbrojeniowego, podobnie jak w latach 90., ale pomaga utrzymać produkcję linii zachowując pełne spektrum możliwości.

Od 2011 roku rosyjski przemysł zbrojeniowy skorzystał z szybkiego wzrostu krajowych zamówień obronnych. Niestety sankcje nałożone na kraj za aneksję Krymu w 2014 roku mocno odcisnęły się na tym sektorze wpływając na produkcję broni. Może to doprowadzić do niedoborów, a w dalszej perspektywie negatywnie przełożyć się na eksport.

W rosyjskim przemyśle obronnym istnieją również inne słabości, które hamują innowacje i mogą osłabić zdolność rosyjskich firm do zachowania konkurencyjności na rynkach światowych. Dotyczą one starzejącego się kapitału materialnego, starzejącej się siły roboczej w sektorze badań i rozwoju oraz słabych powiązań między wyższą edukacją a sektorem obronno-przemysłowym.

Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem uzbrojenia po Stanach Zjednoczonych, mierzonego przez wielkość sprzedanej broni lub wartość finansową transakcji.

Oceń artykuł!
[Wszystkie głosy: 0 Średnia: 0]

Idalia Kalinowska

Moim celem jest dzielenie się moją wiedzą i doświadczeniem z czytelnikami, aby pomóc im lepiej zrozumieć świat tłumaczeń oraz podnieść jakość swoich tłumaczeń. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne i inspirujące dla wszystkich zainteresowanych tłumaczeniami. Zapraszam do odwiedzania bloga i dzielenia się swoimi przemyśleniami i pytaniami dotyczącymi tłumaczeń.