Państwa Trzeciego Świata i ich szansa na rozwój gospodarczy

Możliwość komentowania Państwa Trzeciego Świata i ich szansa na rozwój gospodarczy została wyłączona
Państwa Trzeciego Świata i ich szansa na rozwój gospodarczy

Kiedy przyglądamy się mapę naszej planety widzimy wiele różnych miejsc. Niektóre z nich leżą w srogim i nieprzyjaznym człowiekowi klimacie, inne powszechnie uznawane są za raj na Ziemi. Są takie, do których dosłownie podążają pielgrzymki turystów, i takie, które omija się szerokim łukiem ze względu na różnego rodzaju problemy. Wśród tej całej różnorodności nie można i zapomnieć o tych najbiedniejszych.

Trzeci Świat – co dokładnie kryje się pod tym pojęciem

Na pewno wiele razy obiło się wam o uszy określenie Trzeci Świat. Można je usłyszeć w radio i telewizji, a także zobaczyć je w różnego rodzaju tekstach na łamach prasy i w świecie Internetu.

Skąd w ogóle się ono wzięło? Ukuto je w okresie zimnej wojny (1947-1991), aby jakoś nazwać państwa, które nie należały ani do bloku zachodniego, ani do bloku wschodniego.

Pojęcia po raz pierwszy miał użyć w 1952 roku francuski demograf i socjolog Alfred Sauvy. Sam zwrot ma pochodzenie francuskie – Tiers monde. Warto też dodać, że początkowo świat Anglosaski miał swoje określenia, tj.: „Świat Pośredni” czy „Międzyświat”.

Zamiennie używano także pojęć: „trzecia siła”, „trzecia droga” czy „państwo niezaangażowane”.

Zaliczano do nich ponad 130 krajów, głównie z terenu Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Tym, co je charakteryzowało było słabe uprzemysłowienie oraz dominacja społeczeństwa tradycyjnego. Z biegiem czasu terminem Trzeci Świat zaczęto określać wszystkie ubogie państwa leżące poza „granicami” Zachodu i o tradycjach postkolonialnych.

Państwa Trzeciego Świata, czyli…?

Potraficie wymienić państwa Trzeciego Świata? Cóż, nie ma pełnej zgody, które z nich można zaliczyć do tej grupy…

Nieostrość tego pojęcia sprawia, że trudno jednoznacznie wymienić pełną listę tych krajów. Wszystko chociażby przez to, iż samo pojęcie funkcjonuje w dwóch znaczeniach, mianowicie:

  • krajów, które nie były w blokach wschodnim i zachodnim,

  • krajów słabo rozwiniętych.

A teraz uściślijmy jeszcze bardziej kraje uznawane za państwa Trzeciego Świata. Są to:

  • kraje afrykańskie – niekiedy wyłącza się tu Republikę Południowej Afryki,

  • kraje azjatyckie – poza obszarami dawnego ZSRR, Japonii, Izraela, Cypru, Chin i Turcji. Wyłączamy także kraje tj. m.in.: Korea Południowa, Tajwan oraz Singapur,

  • kraje Ameryki Północnej i Południowej leżące na południe od granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku,

  • kraje Oceanii – poza Australią i Nową Zelandią.

Warto także dodać, że niektóre źródła mówią o państwach Trzeciego Świata leżących na terenie Starego Kontynentu, mianowicie chodzi tutaj o Grecję, Portugalię, Rumunię czy kraje należące do dawnej Jugosławii.

Szansa na rozwój gospodarczy?

Świat jest różny. Czy tego chcemy, czy nie, ale prawda jest taka, że pomiędzy wieloma miejscami na naszej planecie panują dosłownie kosmiczne nierówności. Wręcz zaczęto mówić o czymś takim jak kraje Czwartego Świata, tym samym określając właśnie w taki sposób grupę państw o najmniejszym wskaźniku rozwoju społecznego. Zalicza się do nich ok. 50 państw. W 2006 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła, że najmniej rozwiniętym z nich jest Timor Wschodni.

Czy ktoś w ogóle „walczy” o to, aby te ogromne nierówności w jakikolwiek sposób mogły stopnieć? ATD Czwarty Świat to międzynarodowy ruch humanitarny i organizacja non-profit zajmująca się walką z nędzą i ubóstwem.

Oceń artykuł!
[Wszystkie głosy: 0 Średnia: 0]

Martin Ziółkowski

Nazywam się Martin Ziółkowski i jestem jednym z autorów na blogu o tłumaczeniach gdzie dzielę się wiedzą na temat  tłumaczeń pisemnych oraz ustnych. Jako tłumacz z kilkuletnim doświadczeniem, staram się przede wszystkim pomóc osobom, które szukają informacji na temat pracy tłumacza, różnych rodzajów tłumaczeń oraz zasad, którymi warto kierować się przy wyborze odpowiedniego specjalisty do przekładu tekstu.